Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Oktobro 1922 (p. 18).

MI PLORIS DUM LA DORMO

H. HEINE

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis: vi kuŝas sub ter'
Vekiĝis mi, tra la vangoj
Ruliĝis larm' de sufer'.

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis: vi lasis min for.
Vekiĝis, sidis mi longe
En maldolĉega plor'.

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis, vi amas min plu...
Vekiĝis mi, kaj jen eĉ nun
Ne ĉesas larmoflu'.

el la germana: K. de KALOCSAY

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.