Ĉi tiu enigmo originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Aprilo 1925 (sur la enkonduka paĝo). La solvon vi trovos en la Junia numero. Iru ĉi tien se la diagramo misprezentiĝas.

KRUCENIGMO

ĈIO NECESA ESTAS EKSCIEBLA EN LA ANTAŬA NUMERO.

PREMIOJ: 1) Duonjara abono 2) — 3) Karinthy-Kalocsay: Morgaŭ Matene.

Limdato: la 15a de Majo.

 

1

7

2

8

3

6

4

5

HORIZONTALE

1) Granda rabbirdo*
2) Speco de greka kolono*
3) Internacia esprimo por "besto"
4) Legomo*
5) Dio antaŭ miljaroj
* radiko

VERTIKALE

1) Eleganta kunvenejo
4) Frukto*
6) Duono de l' homaro
7) Internacia esprimo por "nova"
8) Faraono
* radiko

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.